TR EN

SOKAK SOSYAL HİZMET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT419 SOKAK SOSYAL HİZMET 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Altıntaş, B. (2003). Mendile Simite Boyaya, Çöpe / Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar, İstanbul: İletişim Yayınları.
Acar, H. Sokak Çocuklarına Yönelik Hizmetlerin Değerlendirilmesi: SHÇEK Örneği, Hacettepe Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2006.
İçli, T. (2009). Çocuk, Suç ve Sokak, Ankara: ASAGM.