TR EN

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY320 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 7 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kalite yönetimi ile ilgili tanım ve kavramları açıklar.
Kalite süreçleri arasındaki ilişkileri yorumlar ve ayırt eder.
Toplam kalite yönetimi ile klasik yönetim anlayışlarını karşılaştırır.
Kalite yönetim sistemleri sürecinin doğuşundan itibaren kamu yönetime etkilerini analiz eder.
Kamu yönetimi alanındaki sürekli gelişme ve iyileşme anlayışı ile toplam kalite yönetim sistemini değerlendirir.
Dünyada ve Türkiye’deki toplam kalite yönetimi uygulamalarını tartışır.