TR EN

ULUSLARARASI HİZMET YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UIT317 ULUSLARARASI HİZMET YÖNETİMİ 7 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hizmetin temel kavramlarını ve özelliklerini açıklar, (Explain) (Bloom’s 2)
Hizmet sektöründeki temel değişikliklerini ve bu değişikliklerin uluslararası hizmet sağlayıcıların faaliyetleri üzerindeki etkilerini tanımlar, (Define) (Bloom’s 1)
Hizmet sağlayıcıların uluslararasılaşması sürecinde kullandığı hizmet pazarlaması uygulamalarını yorumlar, (Interpret) (Bloom’s 2
Uluslararası hizmet firmalarının rekabetçiliğini arttırmak için kullandıkları bilgi teknolojilerine ilişkin değerlendirme yapar. (Analyze) (Bloom’s 4)