TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Güvenlik çalışmaları yüksek lisans programının amacı güvenlik, siyaset ve diplomasi alanlarında güncel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, ulusal ve küresel sorunlar ve bunların güvenlik olgusuyla ilişkisi hakkında derin bilgi ve görüş sahibi ve sınır ötesi bağların gün geçtikçe artması sonucunda doğan ve hızla değişim gösteren güvenlik sorunlarının anlaşılabilmesinde doğan ihtiyacı karşılayacak nitelikli iş gücü yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Güvenlik çalışmaları yüksek lisans programının temel hedefi, uluslararası standartlar çerçevesinde yeterliliği kabul görmüş bir konuma gelmektir. Bilimsel yayın ve faaliyetler vasıtasıyla programın kalite ve görünürlüğünü artırmaktır. Güvenlik, siyaset ve diplomasiyi askeri, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla analiz edip stratejiler geliştirecek profesyoneller yetiştirmektir. Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin önemine vakıf, gerek tek başına gerekse ekip çalışması içerisinde inisiyatif ve sorumluluk alabilen mezunlar vermektir. Öğrencilere bilimsel yaklaşım, eleştirel tutum ve yaşamboyu öğrenme ilkesini benimseterek onları hayata hazırlamaktır. Zaman yönetimi, öz disiplin ve iletişim becerilerine vakıf mezunlar vermektir.

Kariyer Olanakları

Güvenlik Çalışmaları yüksek lisans programı mezunları, kamu ve özel sektörün çeşitli birimlerinde diplomat, danışman, denetmen, uzman ve yönetici olarak istihdam edilebilirler. Bakanlıklar, müsteşarlıklar ve büyükelçiliklerin yanı sıra uluslararası örgütler, düşünce ve araştırma merkezleri, dış ticaret şirketleri, bankalar ve turizm işletmeleri ile medyanın dış haberler servisleri mezunlarımızın çalışabilecekleri yerler arasındadır. Akademik hayatı tercih edecek öğrencilerimiz, ilgi alanları doğrultusunda doktora programlarına kaydolabilirler.

Çalışma Alanları

Günümüz dünyasında değişen güvenlik anlayışı ve bu doğrultuda oluşan yeni güvenlik ihtiyaçları, uluslararası nitelikteki ve devlet güvenliğini tehdit eden suç örgütleri ve bunlarla mücadele edebilme yöntemleri programın temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Başta siyaset, tarih, hukuk, ekonomi, felsefe ve sosyoloji olmak üzere diğer disiplinlerle yakın ilişki içinde olan program, sağlam bir sosyal bilimler formasyonu kazandırmaktadır.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar