TR EN

Kariyer ve Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları

Güvenlik Çalışmaları yüksek lisans programı mezunları, kamu ve özel sektörün çeşitli birimlerinde diplomat, danışman, denetmen, uzman ve yönetici olarak istihdam edilebilirler. Bakanlıklar, müsteşarlıklar ve büyükelçiliklerin yanı sıra uluslararası örgütler, düşünce ve araştırma merkezleri, dış ticaret şirketleri, bankalar ve turizm işletmeleri ile medyanın dış haberler servisleri mezunlarımızın çalışabilecekleri yerler arasındadır. Akademik hayatı tercih edecek öğrencilerimiz, ilgi alanları doğrultusunda doktora programlarına kaydolabilirler.

Çalışma Olanakları

Günümüz dünyasında değişen güvenlik anlayışı ve bu doğrultuda oluşan yeni güvenlik ihtiyaçları, uluslararası nitelikteki ve devlet güvenliğini tehdit eden suç örgütleri ve bunlarla mücadele edebilme yöntemleri programın temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Başta siyaset, tarih, hukuk, ekonomi, felsefe ve sosyoloji olmak üzere diğer disiplinlerle yakın ilişki içinde olan program, sağlam bir sosyal bilimler formasyonu kazandırmaktadır.

Yatay Geçiş

Dikey Geçiş