TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, yerel ve uluslararası düzeyde gerçekleşen siyasi ve idari değişimlerin açıklanmasına ve anlaşılmasına yardımcı olan bir disiplindir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programının amacı, siyaset ve idare alanlarında güncel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış nitelikli iş gücü yetiştirmektir. Öğrencilere bilimsel yaklaşım, eleştirel tutum ve yaşamboyu öğrenme ilkesini benimseterek, zaman yönetimi, öz disiplin ve iletişim becerilerine vakıf mezunlar vermektir.

Programın Hedefi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programının temel hedefi, kamu yönetiminin her düzeyi için  yerel ve merkezi idarede öncelikle tercih edilen, demokrasi ve insan hakları temelinde farklılıklara saygılı, çağdaş gelişmelere ve değişimlere açık, içinde yaşadığı toplumun lideri olacak mezunlar yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları, disiplinler arası eğitim almanın sağladığı avantajdan yararlanarak kamu sektörü, özel sektör ve üçüncü sektör örgütlerinde kariyer yapma olanağına sahiptirler. Bölümümüz mezunları siyaset bilimi, idare,  hukuk, iktisat gibi farklı bilim alanlarından kazandıkları bilgiler ile; bakanlıklar, yerel yönetimler, KİT’ler, sivil toplum kuruluşları, finans kuruluşları gibi, kamu, özel ve gönüllü kuruluşlarda uzman, teftiş kurulu üyesi ve diğer alanlarda orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilirler. Akademik hayatı tercih edecek öğrencilerimiz, ilgi alanları doğrultusunda doktora programlarına devam edebilirler.

Çalışma Alanları

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversite ve YÖK yönetmelikleri doğrultusunda benzer nitelikte programlar üzerinden yatay geçiş yapılabilmektedir.