TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  bünyesinde yer alan Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, güncel bilginin hakim olduğu uluslararasılaşma hedefine yönelik eğitim anlayışı ve profesyonel akademik kadrosu ile hareket ve antrenman bilimleri alanında uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile spor, hareket ve antrenman bilimleri alanında uzmanlaşmak, dünya standartlarında bilimsel bilgiye sahip olmak, ileri spor pratiklerini mesleki kariyerinde kullanmak, yalnızca ulusal değil uluslararası platformlarda da kariyer yapmak, başarılar kazanmak, akademik çalışmalar yapmak, eğitimci olarak yeni nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak isteyen bireylere mesleki uzmanlık kazandırılmaktadır. 

 

Programın Hedefi

Öğrencilere uluslararası standartlarda teorik ve pratik eğitimin sunulduğu Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ulusal ve uluslararası alanda hareket ve antrenman bilimleri ile ilgili bilgi ve beceriye sahip, spor alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilecek, akademik çalışmalar yapabilecek, spor bilimi ve pratiğine katkıda bulanabilecek, teknolojiyi ve bilimi etkin bir biçimde kullanabilecek, spor alanında sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak etkin çözümler üretebilecek, uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mesleki uzmanlığın yanı sıra topluma fayda sağlamayı önemseyen etik değerlere sahip, çözüm odaklı, analitik düşünebilen, ekip çalışmanı uyumlu, vizyoner, yenilikleri uygulamaya açık iletişimi güçlü bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

 

Kariyer Olanakları

Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı başarıyla tamamlayan mezunlarımız, Hareket ve Antrenman Bilimleri Yüksek Lisans derecesine sahip olmaktadırlar. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız gerekli şartları yerine getirdiklerinde doktora programlarına devam edebilmektedir.

 

Çalışma Alanları

Resmi ve özel kurumlarda gençlik ve spor uzmanı, resmî ve özel kurumların spor kulüplerinde antrenörlük, Kendi yada kurumlarda Spor işletmeciliği yoneticiligi, fitness welness salonlarında eğitmenlik, yaşam kalitesi artırma koçluğu, öğretmenlik sertifikası alma koşuluyla Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği, akademik olarak üniversitelerde görev alma.

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Çalışma hayatına başlamak isteyen mezunlarımız Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde, federasyonlarda vb. spor ile alakalı birimlerde görev alabilir. Profesyonel ve amatör spor kulüplerinde antrenör ve spor uzmanı olarak çalışabilirler. Üniversitelerde spor eğitmeni olarak çalışabilecekleri gibi spor yapmanın gittikçe yaygınlaştığı günümüze bireysel antrenörlük hizmeti de verebilirler.

 

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilen  "İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisans Üstü Programlara Yatay Geçiş Yolu ile Öğrenci Kabulü Uygulama Esasları" kapsamında yatay geçiş imkânı sunulmaktadır.