TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  bünyesinde yer alan Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, güncel bilginin hakim olduğu uluslararasılaşma hedefine yönelik eğitim anlayışı ve profesyonel akademik kadrosu ile hareket ve antrenman bilimleri alanında uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile spor, hareket ve antrenman bilimleri alanında uzmanlaşmak, dünya standartlarında bilimsel bilgiye sahip olmak, ileri spor pratiklerini mesleki kariyerinde kullanmak, yalnızca ulusal değil uluslararası platformlarda da kariyer yapmak, başarılar kazanmak, akademik çalışmalar yapmak, eğitimci olarak yeni nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak isteyen bireylere mesleki uzmanlık kazandırılmaktadır. 

 

Programın Hedefi

Öğrencilere uluslararası standartlarda teorik ve pratik eğitimin sunulduğu Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ulusal ve uluslararası alanda hareket ve antrenman bilimleri ile ilgili bilgi ve beceriye sahip, spor alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edebilecek, akademik çalışmalar yapabilecek, spor bilimi ve pratiğine katkıda bulanabilecek, teknolojiyi ve bilimi etkin bir biçimde kullanabilecek, spor alanında sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak etkin çözümler üretebilecek, uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mesleki uzmanlığın yanı sıra topluma fayda sağlamayı önemseyen etik değerlere sahip, çözüm odaklı, analitik düşünebilen, ekip çalışmanı uyumlu, vizyoner, yenilikleri uygulamaya açık iletişimi güçlü bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.