TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Akademisyenlerin, özel sektör ve kamu çalışanlarının gereksinimlerini karşılamak üzere oluşturulmuş olan Ekonomi ve Finans Doktora programımızın amacı; literatüre hakim, ulusal ve uluslararası finansal sistemlerdeki gelişmeleri takp edebilen, etkileşimleri analiz edebilen, finansal yönetimde verimliliği arttırıcı bilimsel çözümler önerebilen nitelikte bilim adamları ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Ekonomi ve finansa ilişkin teorilerden faydalanarak ekonomik/finansal olayların yeniden formüle edilerek farklı açılardan analiz edilip sentezlenmesiyle öğrencilere uluslararası literatüre katkı yapabilecek bir akademik altyapı kazandırmak.

Kariyer Olanakları

Mezunlarımız özel sektör ya da kamu kurumlarının tüm iktisadi ve finansal birimlerinde uzman yardımcısı, uzman, yönetici gibi vasıflarla istihdam edilebilmektedir. Ayrıca yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, yardımcı doçent doktor gibi unvanlarla kariyerlerine devam edebilmektedirler.

Çalışma Alanları

Program mezunları özel sektör kuruluşlarının ekonomi ve finasn ile ilgili birimlerinde çalışabilecekleri gibi ilgili şartları sağlamak koşuluyla kamu kurumlarında da çalışabilmektedir. Ayrıca akademisyen olarak da yükseköğretim kurumlarında kariyerlerine devam edebilirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar