TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Mühendislik Yönetimi, bir ürünün, cihazın, yapının veya makinenin tasarımında, üretiminde, yapımında, işletmesinde veya bakımında istenilen amaçları başarmak için mühendislerin, bilim adamlarının, tasarımcıların ve diğer teknik ve teknik olmayan personelin faaliyetlerini organize etmek, planlamak, yönetmek ve kontrol etmek konularında donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Programın Hedefi

Mühendislik Yönetimi programının hedefi mühendisleri var olan teknik bilgi ve becerilerinden uzaklaştırmadan bu niteliklerini daha etkin ve verimli kullandırma bilgi ve becerilerini kazandırmak, mühendislik ve uygulamalı bilimlerin kullanıldığı faaliyetleri yürütebilecek yöneticiler yetiştirmek, var olan ve gelecek teknolojilerle ilgili stratejik ve operasyonel kararlar verebilecek mühendisler yetiştirmektir.

 

Kariyer Olanakları

Mühendislik Yönetimi programı, öğrencilerine şu alanlarda çalışma olanağı sunmaktadır:

Ar-Ge Yönetimi, Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri, Dağıtım Yönetimi, Elektronik Ticaret, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite Yönetimi, Üretim Yönetimi, Sayısal / Çok Ölçütlü Karar Verme Model ve Teknikleri, Stratejik Yönetim ve Teknoloji Yönetimi vb.

Çalışma Alanları

Mühendislik Yönetimi programı, öğrencilerine şu alanlarda çalışma olanağı sunmaktadır:

Ar-Ge Yönetimi, Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri, Dağıtım Yönetimi, Elektronik Ticaret, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite Yönetimi, Üretim Yönetimi, Sayısal / Çok Ölçütlü Karar Verme Model ve Teknikleri, Stratejik Yönetim ve Teknoloji Yönetimi vb.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar