TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Yönetim süreçleri ve yöneticilik konularında uzmanlık bilgisi edinme ve bu bilgiyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirebilme
2
Yabancı dil bilgi ve becerisini kullanarak akademik etik kurallar çerçevesinde bilimsel araştırma, yayın ve sunum yapma becerisi

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
İleri düzeyde bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
2
Endüstri Mühendisliği dışı lisans bilgi birikimini Mühendislik Yönetimi bilgi ve becerileriyle pekiştirerek ilgili alandaki karmaşık problemleri etkin bir şekilde çözebilme

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Alanında bireysel olarak çalışabilme ve karşılaşılan problemlerde çalıştığı takıma liderlik yapabilme

Öğrenme Yetkinliği

1
Çok disiplinli mühendislik ekiplerinde çalışabilme becerisi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Toplumsal normları eleştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olma

Alana Özgü Yetkinlik

1
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için stratejik ve operasyonel kararlar verebilme
2
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için gereken yöntem, araç ve teknikleri kullanabilme

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Yönetim süreçleri ve yöneticilik konularında uzmanlık bilgisi edinme ve bu bilgiyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirebilme
2
Yabancı dil bilgi ve becerisini kullanarak akademik etik kurallar çerçevesinde bilimsel araştırma, yayın ve sunum yapma becerisi
3
İleri düzeyde bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
4
Endüstri Mühendisliği dışı lisans bilgi birikimini Mühendislik Yönetimi bilgi ve becerileriyle pekiştirerek ilgili alandaki karmaşık problemleri etkin bir şekilde çözebilme
5
Alanında bireysel olarak çalışabilme ve karşılaşılan problemlerde çalıştığı takıma liderlik yapabilme
6
Çok disiplinli mühendislik ekiplerinde çalışabilme becerisi
7
Toplumsal normları eleştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olma
8
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için stratejik ve operasyonel kararlar verebilme
9
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için gereken yöntem, araç ve teknikleri kullanabilme

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Yönetim süreçleri ve yöneticilik konularında uzmanlık bilgisi edinme ve bu bilgiyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirebilme
Yabancı dil bilgi ve becerisini kullanarak akademik etik kurallar çerçevesinde bilimsel araştırma, yayın ve sunum yapma becerisi
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
İleri düzeyde bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
Endüstri Mühendisliği dışı lisans bilgi birikimini Mühendislik Yönetimi bilgi ve becerileriyle pekiştirerek ilgili alandaki karmaşık problemleri etkin bir şekilde çözebilme
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Alanında bireysel olarak çalışabilme ve karşılaşılan problemlerde çalıştığı takıma liderlik yapabilme
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Çok disiplinli mühendislik ekiplerinde çalışabilme becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Toplumsal normları eleştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olma
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için stratejik ve operasyonel kararlar verebilme
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için gereken yöntem, araç ve teknikleri kullanabilme