TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Otopsi Yardımcılığı Programının amacı otopsi öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm işlemleri bilen, gerekli işlemleri uygulayabilecek bilgi/beceriye sahip, otopsi birimlerinin kalite kontrol ve güvencesini bilen teknikerler yetiştirmek ve mezuniyet sonrasında direk olarak Adli Tıp Kurumlarında ve hastanelerin otopsi yapılan birimlerinde Adli Tıp Uzmanı ile birlikte çalışarak otopsi sonrası ceset ve dokular üzerinde yapılacak işlemleri en iyi şekilde yapabilecek yardımcı personel yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Mesleki alanıyla ilgili temel düzeyde teorik ve uygulama bilgilerini kullanabilen,

-Cenazeden alınan örnekleri korur, ilgili laboratuvara teslim eder ya da gönderebilen,

-Otopsi sonrası cenazenin transferi ve bir sonraki vaka için cerrahi alet ve malzemeleri kullanıma hazır hale getirebilen,

-Otopsi ile ilgili kanuni düzenlemeleri bilen,

-Otopsi öncesi otopsi salonundaki tüm hazırlıkları yapabilen,

-Meslek alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip adlı tıp teknikeri yetiştirmektir.