TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Programın amacı, beyindeki bilişsel ve davranışsal fonksiyonların analizi veya bu fonksiyonların yitimi ile ortaya çıkacak hastalıkların tetkiki için gerekli EEG (Elektroensefalografi), EMG (Elektromiyografi) ve PSG (Polisomnografi) gibi elektronörofizyolojik yöntemleri hekimin gözetiminde hastalara uygulamaktır. Bu çerçevede hastanın uygulama ön hazırlığını yapma, hekimi hasta hakkında bilgilendirme, prosedür boyunca hastanın durumunu gözleyerek herhangi bir olumsuz durumda hekimle birlikte müdahale edebilecek, yöntemi uygularken hastanın genel sağlık durumunu kontrol edebilecek ve tüm bunları uygulayabilecek düzeyde el becerileri gelişmiş yetkin ve sorumlu eleman yetiştirmek hedeflenmektedir.

Programın Hedefi

Programin ana hedefi Elektronörofizyolojik uygulamalarda görev alacak yetkinlikte ‘Elektronörofizyoloji Teknikeri’ yetiştirmektedir. Bu hedef doğrultusunda, başta nöroloji olmak üzere, KBB, psikiyatri, fizik tedavi, pediatri, göğüs hastaliklari ve fizyoloji gibi çok çeşitli alanlardaki uzmanlarin gözetimi ve denetiminde uyumlu çalişabilecek, Elektronörofizyoloji konusunda en son bilgilerle donatilmiş, el becerileri ve sosyal iletişimi yüksek, etik değerlere saygili Elektronörofizyoloji Teknikerleri yetiştirmek hedeflenmektedir.