TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Bu programın amacı kalp ve damar cerrahisi ameliyatları ile organ nakillerinde kullanılan kalp - akciğer makinesi ve ilgili diğer destek cihazlarının kurulum ve uygulanmasında kalp cerrahına ve ekibine ameliyathane şartlarında yardımcı olacak “Perfüzyon Teknikeri” yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Programın ana hedefi ameliyathanede görev alacak yetkinlikte ‘Perfüzyon Teknikeri’ yetiştirmektedir. Bu hedef doğrultusunda, kardiyopulmoner bypass ve ekstrakorporeal sirkülasyon konusunda yüksekokul düzeyinde bilgi sahibi ve el becerileri yüksek Perfüzyon Teknikerleri yetiştirmek hedeflenmektedir.