TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Gerek özel, gerekse kamu kesiminin her düzeyde yönetici ve araştırmacı gereksinimini karşılamak üzere oluşturulmuş olan Ekonomi ve Finans programımız, günümüzün değişken ekonomik koşulları altında oluşan fırsatları ve tehditleri önceden kavrayıp, bu fırsat ve tehditleri uygun biçimde yönetmek için gerekli ekonomi ve finans donanımlarına sahip adayları iş dünyasına kazandırmanın yanı sıra; akademik camiaya donamımlı araştırmacı ve akademisyen adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Başka bir ifadeyle, gerek karar verici konumunda olan işletme yöneticilerinin, gerekse araştırmacıların içinde bulundukları ve hayati öneme sahip olan çevresel koşulları anlayıp yorumlayabilmeleri için mutlaka ekonomi ve finans eğitimi almaları gerekmektedir. Bu doğrultuda, birbirini tamamlayan ve destekleyen iki alan olan ekonomi ve finans alanlarını aynı anda ele alan Ekonomi ve Finans bölümünü açmıştır.

Programın Hedefi

Programımız en başta gelen hedefleri, ekonomi ve finans alanlarında gerekli analiz becerilerine sahip, bilimsel literatürü ve güncel gelişmeleri takip edebilen, hızla doğru ve akılcı karar alıp uygulayabilme yetisine sahip, çalışma hayatına uyum sağlayıp verimli çalışabilen, bütünsel bir bakış açısına sahip, özgüveni gelişmiş mezunlar yetiştirmektir.