TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Spor Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı alanında saygın akademik kadrosu ile spor sektörünün ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yapabilen, bunları hayata geçirebilme bilgi becerisine sahip spor yönetim bilimcileri yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Uluslararası standartlarda eğitimin sunulduğu Spor Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğretimde araştırma odaklı bir yaklaşım kullanarak değişen ve gelişen spor endüstrisi içerisinde yer alabilecek, teknolojiyi ve bilimi etkin bir biçimde kullanabilen, akademik çalışmalar yapabilecek teorik ve pratik becerilere sahip spor yönetim bilimcileri yetiştirmek hedeflenmektedir.