TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı çalışan sağlığının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, meslek hastalıkların ve iş kazalarının azaltılması gibi konularda uzmanlaşmış, iş sağlığı ve güvenliği konuların temel bilgilere ve kavramlara hakim, bunları insan ve toplum yararına en iyi şekilde kullanma becerisine sahip iş sağlığı ve güvenliği uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı öğrencilerimize ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, iş sağlığı ve güvenliğinde risk yönetimi, fiziksel risk etmenleri, iş psikolojisi, teknik uygulamalarda iş sağlığı ve güvenliği, iş kazaları ve hastalıkları, ileri ergonomi gibi pek çok alanda bilgi ve beceri kazandırmaktadır.

 

Programın Hedefi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yakın gelecekte tam olarak yürürlüğe girecek olmasına karşın ülkemizde bu konuda yetişmiş uzman açığı bulunmaktadır. Söz konusu ihtiyacın uzun bir süre devam edecek olması nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği dalında yüksek lisans bölümünün açılması hem ülkemiz için kaçınılmaz bir gereklilik, hem de bu alanda kendini bilimsel olarak geliştirmek ve görev almak isteyen öğrencilerimiz için bir fırsat olmuştur. Bu hedefle İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı, insan başta olmak üzere makinadan enerjiye kadar  iş hayatının tüm kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak organizasyonları hedeflerine ulaştıracak yapıya sahip, çağdaş, akılcı ve eleştirel düşünebilen, yaratıcılık yönü gelişmiş, iş sağlığı ve güvenliği konularında temel kavramlar ve uygulamalar konusunda  mesleki bilgiye ve  uygulama becerisine sahip uzmanlar yetiştirmektedir.