TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Ulusal ve uluslararası işgücü piyasalarında,  sahip olduğu akademik, sosyal ve mesleki yetenekleri vasıtasıyla rakipleri arasından sıyrılabilen bireyler yetiştirmek Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü’nün birincil amacıdır. Bu amaç doğrultusunda şekillendirilen programın Sürdürülebilir Stratejik Yönetim teması sayesinde uluslararası işletme ve ticaret alanında birikimli, hızlı ve doğru yöntemlerle problem çözebilen, etik değerlere ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, uluslararası girişimciler, yöneticiler ve uzmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Programın Hedefi

Dört yıllık lisans programı olan Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü,  kaliteli ve nitelikli eğitim sağlama misyonunu benimsemiştir. Ders müfredatı, öğrencilerin alanlarına yönelik bilgi ve yetenekler kazandırmak yanında, girişimcilik yönlerini ortaya çıkarmak, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak için uluslararası standartlarda eğitim ile tasarlanmıştır. Bölüm mezunlarının aldıkları uluslararası eğitim ile global dünyada başarı sağlayabilecek donanıma sahip birer dünya vatandaşı olmaları hedeflenmektedir.