TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Rusça; Hint Avrupa Dil Ailesi’nin Slav Dilleri grubunda yer alan, Birleşmiş Milletler’ in de resmi dillerinden biri olup bilim, sanat, teknoloji ve ticaret gibi birçok alanda gün geçtikçe insanlar tarafından artarak kullanılan günümüzün önemli dillerinden biridir. Rus dilini ve kültürünü iyi bilen bireylere de gereksinim gün geçtikçe artmaktadır. Bölümümüzde öğrencilerimizin; Rus dilini, edebiyatını ve kültürünü tanıyan, kuramsal ve uygulamalı derslerle destekleyerek öğrencilerimizi bilgi, beceri ve deneyim sahibi birer çevirmen olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Programın Hedefi

Bölümümüzün hedefi zorunlu Rusça hazırlık programındaki temel dil eğitimi sonrasında öğrencilerimizin Rus dilini etkin ve akıcı bir şekilde kullanabilen, kuramla uygulamayı bir arada yürütmek adına yetkinliklerle donatmaktır.