TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Yeni bir program olan Hava Lojistiği, gün geçtikçe önemi artan  havacılık alanı için nitelikli çalışanlar yetiştirmek adına sektör için oldukça önemlidir. Program, teorik bilgi ve beceri ile eğitimini tamamlamış, havacılık sektöründe günümüzde ve gelecekte yaşanacak değişimlere ve gelişmelere ayak uydurabilecek bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Havayolu ile yük ve yolcu taşımacılığının gün geçtikçe artış göstermesi, söktörde çalışma hacminin de artmasını sağlamaktadır. Öğrenciler, gerekli donanıma sahip olacak şekilde aldıkları eğitimlerini, dönem sonunda hava lojistiği alanında gerçekleştirdikleri stajlar ile tamamlamaktadırlar.  Mustafa Kemal Atatürk’ün; ‘İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar’ sözü Hava Lojstiği programının önemini açıkça vurgulamaktadır.

Programın Hedefi

Programda öğrencilerin aldıkları teorik eğitim yönetim becerilerinin gelişmesini sağlamaya yönelik olmaktadır. Uygulamalı olarak gerçekleştirdikleri zorunlu staj ise havacılık ve lojistik sektörünün karmaşık yapısını çözebilecek kabiliyeti kazandırmaya yöneliktir. Günümüz koşullarının gerektirdiği yenilik ve gelişimlere uygun olarak hazırlanan müfredatları ile sektörde faaliyet göstermeye hazır bireyler yetiştirilmektedir. Programın hedefi; havacılık alanında uzman olabilecek teorik bilgi ve beceri ile donatılmış, sektörde yaşanacak zorluklar karşısında çözüm odaklı olabilecek öğrencilerin yetiştirilmesi ve söktöre kazandırılmasıdır.