TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü öncelikle uzmanlık alanının temel gereksinimi olan ikinci dil edinimini sağlar. Hazırlık programı sonrasında ise iki yıl boyunca kuramsal ve uygulamalı dersler ile çevirmenlik mesleğinin gereği olan bilgi ve becerileri edinilir. Yazılı ve sözlü çeviri kapsamında; basın çevirisi, iş çevirisi, ardıl çeviri, yazın çevirisi, görsel-işitsel metinlerin çevirisi, sosyal bilimler metinlerinin çevirisi, teknik ve doğa bilimleri metinlerinin çevirisi, hukuk çevirisi gibi alanlarda çeviri yapabilmek için gerekli bilgi, beceri ve deneyimi kazandırır. Uygulamalı mesleki derslerin yanı sıra, çeviri kuramı, dil ve kültür, metin çözümleme gibi alanlarda da çevirmen adaylarının kültürlerarası bir iletişim olan çevirinin çok boyutluluğunun farkına varmaları ve bilimsel, sorgulayıcı yaklaşıma sahip olmaları sağlanır. Temel çeviri bilgisinin yanı sıra bilgi teknolojilerinin bu alanda getirdiği yeniliklerin meslek hayatına uyarlanabilmesini sunar.

Programın Hedefi

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümünün hedefi Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde en az bir yabancı dili etkin ve akıcı kullanabilen, çeviri yeteneğine sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.