TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Alanıyla ilgili konu ve kavramları özümsemiş, mühendislik projelerini standartlara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde uygulayabilecek gerekli alt yapıyı kazanmış nitelikli inşaat teknikerleri yetiştirebilmektir.

Programın Hedefi

Mesleki olarak matematik ve fen bilimleri alanlarıyla ilgili ve yeterli alt yapıya sahip olabilen, bireysel veya ortak çalışma gruplarına uyum sağlayarak çalışabilen, arazi ortamında çalışabilen, metraj, hakediş, satınalma, raporlama, teknik çizimleri yapabilen, sosyal sorumluluklarını yerine getirebilen, meslek etiğine uyabilen. eğitiminde sürekliliği takip edip teknolojiyi kullanabilen ve mesleğine adapte edebilen büro ve şantiye ortamında çalışabilecek bireyler yetiştirmektir.