TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Ulaşım çeşitleri arasında bulunan havayolu taşımacılığı, her geçen gün teknoloji ile gelişmekte ve uçuş ağını arttırmaktadır. Zamandan tasarruf sağlayan havayolu taşımacılığı, küreselleşen dünya da zamanla yarışan bireylere olumlu katkı sağlamaktadır. Havayolu taşımacılığında yer alan çalışanların önemi gün geçtikçe artmaktadır. Kalifiyeli çalışana sahip olmak havayolu şirketleri açısından büyük önem oluşturmaktadır.

Kabin memuru olmak isteyenlerin, aynı anda bir çok şeye dikkat eden, kuralları uygulayabilen, insanlara hizmet etmekten yardım etmekten hoşlanan, güler yüzlü, dışa dönük, tedbirli, temiz ve düzenli kimseler olmaları gerekir. Uçağın hareketinden  önce yapılan toplantıya katılır ve yönergeyi okur, uçağın içinin temizliğini kontrol eder, arka sağ ve sol güvenlik önlemlerini kontrol eder, yolcuların uçağa yerleşmesine yardımcı olur, özel yardıma ihtiyacı olan hasta, yaşlı vb. yolcularla ilgilenir, yolculara hava durumu, uçuş koşulları ve tehlike halinde yapılması ve yapılmaması gereken davranışlar hakkında bilgi verir, içecek ve yemek servisleri yapar, iniş hazırlıklarını yapar ve yolcuların güvenlik içinde inişlerini sağlar.

Bölüm olarak amacımız, havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu niteliklerde çalışanları yetiştirmektir. Kabin memuru adaylarında olması gereken ve havacılığın temel taşlarından biri olan emniyet kültürünün oluşması ve diğer mesleki bilgileri öğrenmeleri, kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması sağlanır. Ayrıca mock up eğitimi sayesinde öğrendiklerini uygulama yaparak, pekiştirilmesi sağlanır.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümünün eğitim süresi 2 yıl ve eğitim dili Türkçe’dir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün belirtmiş olduğu, ülkemizde kabin memuru olabilmek için mevzuat kapsamında aranan asgari gereklilikler  linkte yer almaktadır: (http://web.shgm.gov.tr/tr/havacilik-personeli/2138-kabin-memuru)

Programın Hedefi

Uçucu personel olmak belirli fiziksel nitelikler gerektirdiği için ileride uçuculuk niteliğini kaybetme olasılıklarını göz önüne alarak program mezunlarının, yer hizmeti faaliyeti yürüten işletmelerin yolcu ve harekât hizmetlerinde de kolaylıkla istihdam edilebilecek niteliklere sahip olmalarını sağlayacak derslere de programda yer verilmektedir.