TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Bu programın amacı, temel bilimleri kullanarak, hastaya özel ortez-protez tasarımı yapan, yeni malzeme ve teknolojileri kullanan ve bunların geliştirilmesinde etkin rol oynayan yetkin insan gücü yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Bu bölümde protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme gibi sorumlulukları üstlenecek eleman yetiştirmek hedeflenmektedir.