TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Gerontoloji farklı bilim dallarıyla yaşlanma ve yaşlılığı incelenmektedir. Teorik çalışmaların yanı sıra Gerontoloji aynı zamanda uygulamalı bir bilim koludur. Yeni teknolojik veya ekonomik gelişmeler, bu hedefe yaklaşabilmek açısından birçok imkanı sunmaktadır.

Programın Hedefi

Sağlıktaki gelişmelerle birlikte insan ömrünün uzaması bu bölümün ihtiyacını doğurmuştur. Öncelikle yaşlıların hayat şartlarını koşullarını iyileştirme hedeflenmektedir.