TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) Bölümünün amacı,  yaşam boyu birey ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik birey ve toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan, ulusal ve uluslararası mesleki standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, beslenme ve besinlerle ilgili kanıta dayalı bilimsel ilkelerin doğrultusunda sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi alanlarında yetiştirdiği öğrencileriyle ülkeye katkıda bulunmak, ayrıca beslenme politikalarının geliştirilmesini, kamu ve özel sektörde dünya standartlarında faaliyet göstermelerini sağlayacak, nitelikli, üst düzey mesleki donanıma ve etik değerlere sahip  ‘diyetisyen’ yetiştirmektir.

Programın Hedefi

1)Ulusal ve uluslararası düzeyde beslenme bilgisi üreten ve bu bilgiyi beslenme ve diyetetik alanının gelişmesinde kullanan beslenme ve diyet uzmanı yetiştirmektir.

 

2)Beslenme ve besinlerle ilgili kanıta dayalı bilimsel ilkeler doğrultusunda insan sağlığının korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi alanlarında ülkeye katkıda bulunan beslenme ve diyet uzmanı yetiştirmektir.

 

3)Beslenme politikalarının geliştirilmesi, kamu ve özel sektör kuruluşlarının dünya standartlarında faaliyet göstermelerini sağlayan beslenme ve diyet uzmanı yetiştirmektir.

 

4)Nitelikli, üst düzey mesleki donanıma sahip  ‘diyetisyen’ yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Diyetisyen, Beslenme ve Diyetetik dalında en az dört yıl yüksek öğrenim görerek Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması ile Diyetisyen ünvanı alarak diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir. Lisans eğitiminin ardından diyetisyenler yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak Uzman Diyetisyen ve Doktor (PhD.) Diyetisyen ünvanlarını alabilirler.

Çalışma Alanları

Diyetisyen, bir yükseköğretim kurumunun Beslenme ve Diyetetik bölümünde, 4 yıllık eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayıp “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” alarak bu mesleği yapmaya ve uygulamaya hak kazanan sağlık profesyonelidir.

Diyetisyenlerin Çalışma Alanları:

Tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, vb.)

Toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri,  toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.)

Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları, vb.)

Besin sanayi

Araştırma kurumları

Eğitim kurumları

Diyetisyenler lisans eğitiminin ardından yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak Uzman Diyetisyen ve Doktor Diyetisyen unvanlarını alabilirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Sağlik Bilimleri Fakültesi'ne yapılacak olan yatay geçişler ''İstanbul Gelişim Üniversitesi muafiyet-intibak işlemleri ve yatay geçiş esasları yönergesi'' hükümlerine göre yürütülmektedir. Öğrenciler Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri arasında kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş yapabilmektedir.

 

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Dikey geçişler için, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve İGÜ Senato kararı ile belirlenen kontenjanlara, besin, sağlık ve beslenme alanında bir ön lisans programlarından mezun olan ya da mezun olacak öğrenciler, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre yapacakları tercihler doğrultusunda başvurabilirler.