TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Bölümün amacı; yaşam boyu birey ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, ve geliştirilmesi ile yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik birey ve toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan, ulusal ve uluslararası mesleki standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, beslenme ve besinlerle ilgili kanıta dayalı bilimsel ilkelerin doğrultusunda sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi alanlarında yetiştirdiği öğrencileriyle ülkeye katkıda bulunmak, ayrıca beslenme politikalarının geliştirilmesini, kamu ve özel sektörde dünya standartlarında faaliyet göstermelerini sağlayacak, nitelikli, üst düzey mesleki donanıma ve etik değerlere sahip ‘diyetisyen’ yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Diyetisyen, Beslenme ve Diyetetik dalında en az dört yıl yüksek öğrenim görerek Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması ile Diyetisyen ünvanı alarak diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir. Diyetisyenler lisans eğitiminin ardından yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak Uzman Diyetisyen ve Doktor Diyetisyen unvanlarını alabilirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne yapılacak olan yatay geçişler "İstanbul Gelişim Üniversitesi Muafiyet-İntibak İşlemleri ve Yatay Geçiş Esasları Yönergesi" hükümlerine göre yürütülmektedir. Öğrenciler, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin tüm bölümleri dahil kurum içinde ve dışında yatay geçiş yapabilirler.