TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Bölümün amacı; yaşam boyu birey ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, ve geliştirilmesi ile yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik birey ve toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan, ulusal ve uluslararası mesleki standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, beslenme ve besinlerle ilgili kanıta dayalı bilimsel ilkelerin doğrultusunda sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi alanlarında yetiştirdiği öğrencileriyle ülkeye katkıda bulunmak, ayrıca beslenme politikalarının geliştirilmesini, kamu ve özel sektörde dünya standartlarında faaliyet göstermelerini sağlayacak, nitelikli, üst düzey mesleki donanıma ve etik değerlere sahip ‘diyetisyen’ yetiştirmektir.

Programın Hedefi

1. Ulusal ve uluslararası düzeyde beslenme bilgisi üreten ve bu bilgiyi beslenme ve diyetetik alanının gelişmesinde kullanan beslenme ve diyet uzmanı yetiştirmektir.   2. Beslenme ve besinlerle ilgili kanıta dayalı bilimsel ilkeler doğrultusunda insan sağlığının korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi alanlarında ülkeye katkıda bulunan beslenme ve diyet uzmanı yetiştirmektir.   3. Beslenme politikalarının geliştirilmesi, kamu ve özel sektör kuruluşlarının dünya standartlarında faaliyet göstermelerini sağlayan beslenme ve diyet uzmanı yetiştirmektir.   4. Nitelikli, üst düzey mesleki donanıma sahip ‘diyetisyen’ yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Diyetisyen, Beslenme ve Diyetetik dalında en az dört yıl yüksek öğrenim görerek Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması ile Diyetisyen ünvanı alarak diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir. Diyetisyenler lisans eğitiminin ardından yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak Uzman Diyetisyen ve Doktor Diyetisyen unvanlarını alabilirler.

Çalışma Alanları

Diyetisyen, bir yükseköğretim kurumunun Beslenme ve Diyetetik bölümünde, 4 yıllık eğitim- öğretim programını başarıyla tamamlayıp “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” alarak bu mesleği yapmaya ve uygulamaya hak kazanan sağlık profesyonelidir.   Diyetisyenlerin Çalışma Alanları:

  • Tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, vb.)
  • Toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri,  toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.)
  • Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları, vb.)
  • Besin sanayi
  • Araştırma kurumları
  • Eğitim kurumları

 

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne yapılacak olan yatay geçişler "İstanbul Gelişim Üniversitesi Muafiyet-İntibak İşlemleri ve Yatay Geçiş Esasları Yönergesi" hükümlerine göre yürütülmektedir. Öğrenciler, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin tüm bölümleri dahil kurum içinde ve dışında yatay geçiş yapabilirler.