TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Sağlık Yönetimi bölümün amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiyi üreten, bu bilgiyi sağlık sektörünün gelişmesinde kullanan, yetiştirdiği öğrencileriyle ülkeye katkıda bulunan ayrıca sağlık politikalarının geliştirilmesini, kamu ve özel sektörde yer alan kurumların ve işletmelerin dünya standartlarında faaliyet göstermelerini sağlayacak sağlık yöneticilerini yetiştirmektir.

Programın Hedefi

•     Sağlık Yönetimi ve eğitimi alanında ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri bakım ve eğitim alanlarında kullanabilen,

•     Mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı,

•     Sağlık ve eğitim alanındaki bilimsel araştırmaları, eğitimi yönlendiren teknoloji ve politikaları izleyebilen,

•     Sağlık Yönetimi eğitimi alanındaki sorunları tanımlayabilen ve çözüm üretimine destek verebilen,

•     Yenilikçi düşüncelere açık, değerler konusunda bilinçli, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan,

•     Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek mesleki alanda kendini geliştirebilen,

•     Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen                                       

•     Toplumsal olaylara duyarlı olan ve bireysel sorumluluk alabilen,

•     Eğitim ve sağlık ekibi içinde yeterli ve etkin biçimde rol alabilen,

•     Farklılıklara ve insan haklarına saygılı genç gelişimciler yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Sağlık bakanlığı başta olmak üzere, kamu ve özel sağlık kurumları, sağlık sektöründe yer alan, hastaneler, ilaç firmaları, tıbbı malzeme ve ekipman ithal eden firmalar, tıbbi ekipman üretimi yapan sanayi firmaları, sağlık turizmi firmaları, klinikler, görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, sigorta ve reasürans firmaları, üniversiteler, eğitim ve danışmanlık firmaları.

Çalışma Alanları

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne yapılacak yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik” Hükümlerine göre yürütülmektedir.

Öğrenciler Üniversite içinde başka bir programa yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı sonrasında gerçekleşmektedir.