TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Bölümün amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiyi üreten, bu bilgiyi sağlık sektörünün gelişmesinde kullanan, yetiştirdiği öğrencileriyle ülkeye katkıda bulunan ayrıca sağlık politikalarının geliştirilmesini, kamu ve özel sektörde yer alan kurumların ve işletmelerin dünya standartlarında faaliyet göstermelerini sağlayacak sağlık yöneticilerini yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Sağlık bakanlığı başta olmak üzere, kamu ve özel sağlık kurumları, sağlık sektöründe yer alan, hastaneler, ilaç firmaları, tıbbı malzeme ve ekipman ithal eden firmalar, tıbbi ekipman üretimi yapan sanayi firmaları, sağlık turizmi firmaları, klinikler, görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, sigorta ve reasürans firmaları, üniversiteler, eğitim ve danışmanlık firmaları.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne yapılacak yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik” Hükümlerine göre yürütülmektedir.

Öğrenciler Üniversite içinde başka bir programa yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı sonrasında gerçekleşmektedir.