TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Günümüz teknolojik gelişmelerinin hızla ivme kazanmasıyla beraber teknolojinin her alanında olduğu gibi e-alıveriş ve e-pazarlama alanlarında da kaçınılmaz bir gelişim ve değişim görülmektedir. Uzaktan alışverişin en çok tercih edilen yöntemlerden biri haline gelmesi büyük ve küçük ölçekli pek çok e-ticaret firmasının birbiriyle yarış içine girmesine ve büyük bir pazarın oluşmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla bu teknolojik pazarın yönetimi için uzman ve deneyimli elemanlara da ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek bilgi ve donanıma sahip, dijital pazarlar ve teknik işleyiş sürecinin tüm evrelerine hakim, nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Hedefi

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin e-ticaret işlem hacimlerinin gün geçtikçe gelişmesi ülkemizde de olumlu yönde izlenen bir ivmeyi göstermektedir. Bu bağlamda ülkemizdeki pazarlama ve satış, iş geliştirme, e-marka ve müşteri yönetimi, iş zekâsı uzmanı, e-tedarik zinciri yönetimi uzmanlarına ihtiyacı da gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’de bu alanda 4 yıllık eğitim veren bölümlerin azlığı ise piyasadaki nitelikli eleman ihtiyacı açığına sebep olmaktadır. Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü ülkemizdeki bu açığı kapatmayı ve nitelikli e-ticaret uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü mezunları aldıkları eğitim ile; e-iş geliştirme, web ve yazılım programlama, veri tabanı yönetme, e-ticarette ürün geliştirme ve marka yönetme, dijital reklam ve promosyon konularında uzmanlaşırlar.

Çalışma Alanları

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü mezunları aldıkları eğitim ile; e-iş geliştirme, web ve yazılım programlama, veri tabanı yönetme, e-ticarette ürün geliştirme ve marka yönetme, dijital reklam ve promosyon konularında uzmanlaşırlar.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü,  ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.