TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün amacı Türk ve Dünya mutfakları kültür ve uygulamaları temelinde gıda, sanat, turizm, tasarım, mühendislik, antropoloji, tarım, dijital medya gibi multidisipliner alanlar ile öğrencilere bilgi beceri ve yetkinlik kazandırmaktır. Akredite olan bölümümüz mutfaktan işletmeye giden her aşamayı  sürdürülebilir teknoloji ve tekniklerlerle  uzman akademik kadro eşliğinde öğrenciye aktarmaktadır. Gıda hijyeni ve güvenliği gibi temel kalite kriterlerini güncel trend ve mutfak akımlarını gastronomideki yaklaşım ve felsefeleri akademik seviyede araştırmak, özellikle Türk mutfak kültürünü uluslararası arenada tanıtmak ve ileriye taşımak, rekabet edebilecek düzeyde geleceğin söz sahibi, başarılı ve lider şeflerini, yöneticilerini ve alanında uzman bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

 

Programın Hedefi

Gelişim’de yetişmiş, değişimi ve gelişimi hayatının vazgeçilmez unsuru olarak gören, işini yaparken fark yaratan, çözüm odaklı, ekip çalışmasına inanan, lider ruhlu, gastronomi alanına bilimsel yaklaşan, mesleğinin felsefesine hâkim, topluma ve çevresine duyarlı, yaratıcı ve özgün düşünce yapısına sahip, Türk ve Dünya mutfakları ile farklı yeme-içme kültürlerini bilen nitelikli gastronomi uzmanları yetiştirmektir.

 

 

 

Kariyer Olanakları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunları kamu ve özel kuruluşlarda yeme ve içme ile ilgili her türlü ortamda çalışma olanağına sahip olurlar. Ağırlıklı olarak beş yıldızlı otel mutfakları, yiyecek-içecek işletmeleri, işyeri mutfakları, kurvaziyerler, toplu beslenme ve yemek sistemleri - catering şirketleri gibi yerlerde gastronomi uzmanı, yönetici, şef, şef yardımcısı, kısım şefi, pastane şefi, gibi pozisyonlara sahip olan mezunlarımız ek olarak gastronomi ile ilgili kitap yazarlığı, yazılı ve görsel medya programları, blog yazarlığı, akademik alanlarda çalışma olanakları bulabilirler.

 

 

 

Çalışma Alanları

Dört yıllık lisans program süresini başarıyla tamamlayabilen öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası beş yıldızlı otellerin mutfak ekibinde veya yiyecek içecek bölümlerinde; restoranların mutfak ya da işletme departmanlarında, gıda işletmelerinin ürün geliştirme bölümlerinde (ARGE), yiyecek-içecek sektöründe eğitim veren kurumlarda ve görsel-basili yayın kuruluşlarında alanlarını temsilen çalışabilirler.

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dâhilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

 

 

 

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır.