TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

İletişim ve medya olmak üzere iki ayrı disiplinden oluşan Yeni Medya ve İletişim bölümü, günümüz teknoloji koşulları da göz önüne alındığında önemi giderek artan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkması iletişim sistemlerini değiştirirken, diğer yandan da bu gelişmeler bilinçli yeni sektör çalışanlarına ihtiyaç doğurmaktadır.  Yeni Medya ve İletişim bölümü, sektörün gereksinim duyduğu araştırmacı ve yenilikçi kimliğe sahip, nitelikli insan kaynağını medya sektörüne transfer etmek üzere yetiştirmektedir. Bu doğrultuda  Yeni Medya ve İletişim bölümünde; temel gazetecilik, medya ekonomisi, medya analizi ve kritiği, mesleki İngilizce, medya ve kamuoyu kritiği, sosyal medya ve internet gazeteciliği kritiği, medyada haber yazma teknikleri, sosyal sorumluluk ve medya, sunum ve sunuş teknikleri, münazara teknikleri ve kritiği gibi pek çok alandan teorik ve uygulamalı ders içerikleri ile, öğrencilere mesleki hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

 

Kariyer Olanakları

Yeni Medya ve İletişim bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz başta medya olmak üzere, özel ve kamu kuruluşlarının iletişim, basın, kurumsal iletişim, yayıncılık bölümlerinde çalışma imkanına da sahip olmaktadırlar. Öğrencilerimiz geleceğin meslekleri arasında gösterilen, yeni medya uzmanı, basın danışmanı, sosyal medya uzmanı, içerik üreticisi/editörü, iletişim- basın halkla ilişkiler uzmanı gibi pozisyonların yanı sıra, aslen medyanın temel yapı taşlarını oluşturan muhabir, editör, yayın koordinatörü, yayın yönetmeni, araştırmacı ve eleştirmen gibi görevlerde de çalışabilirler. Akademik alanda kariyer düşünen öğrencilerimiz ise, diledikleri takdirde gerekli koşulları yerine getirerek akademik kariyerlerine de devam edebilirler.

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Yeni Medya ve İletişim bölümü,  önlisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

 

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Yeni Medya ve İletişim bölümüne Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır. Ayrıca İstanbul Gelişim Üniversitesi ön lisans öğrencileri DGS ile ücretli kontenjanını kazandıkları takdirde, yüzde 50 burslu okuma imkanına sahip olurlar.