TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya Bölümü, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı içerisinde kurularak, dört yıllık lisans eğitim süresi içerisinde öğrencilerini uluslararasılaşma standartlarına uygun teknoloji ile entegre  çağın nitelikli bireylerini yetiştirir. Yeni Medya Bölümü, disiplinler arası bir bölüp olup, yazılı ve görsel medya araçlarının yani geleneksel medyanın yerini dijital ortama bırakmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Yani yeni medya bir bakıma çevrimdışı medya ortamından çevrimiçi medya ortamına geçiş olarak tanımlanabilir. Programın öncelikli amacı ise iletişim ve toplum, medya tarihi, yeni medya ve geleneksel medya, sanal gerçeklik, giyilebilir teknolojiler, yapay zeka yeni iletişim teknolojileri, yeni medya ve yayıncılık, internet gazeteciliği, yeni medya politikaları, viral pazarlama, interaktif medya, dijital kültür gibi alanlarda öğrencilerine rekabetçi, yenilikçi, girişimci bilgi ve beceriler kazandırmaktır. 

Kariyer Olanakları

Yeni Medya bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, teknolojinin entegre edildiği hemen her türlü sektörde çalışma imkanına sahip olacaklardır. Çağın meslekleri arasında gösterilen yeni medya uzmanları, gerek kamusal alanda gerekse özel sektörlerde kendilerine yeni medya uzmanı, sosyal medya uzmanı, muhabir, SEO uzmanı, internet sitesi editörü, yapımcı, dijital pazarlama uzmanı, iletişim danışmanı, web tasarım ve uygulama uzmanı, iletişim yöneticisi, profesyonel araştırmacı, dijital pazarlama danışmanı ve adwords uzmanı  gibi unvanlarla yer bulabilirler. Yeni Medya alanında akademik olarak ilerlemek isteyen öğrencilerimiz ise gerekli koşulları tamamladıkları takdirde uluslararası standartlarda akademisyen olarak da kariyerlerine devam edebilirler.

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

 

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Bölümümüze Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır.