TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Sevgili Öğrencilerimiz,

 

Reklamcılık bölümü olarak eğitim ve öğretimdeki temel amacımız; global ve ulusal alanda 21. yüzyılın ilk çeyreğinde büyük bir devinimle gelişen ve gelişmeye de devam etmekte olan reklam sektörünün iş gücü ihtiyacını karşılayabilmek üzere alanında uzman nitelikte bireyler yetiştirmek, reklam ve iletişimin gerektirdiği çağdaş bilinci öğrencilerimize katmak ve akademik değerlerimize katkıda bulunarak alanımızda ilerlemektir.

 

Bölümümüzün eğitim ve öğretim amacı doğrultusunda teorik ve uygulamalı derslerimiz ile donanımlı, ulusal ve uluslararası boyutlarda reklamcılıkta söz sahibi olabilecek öğrenciler yetiştirme hedefi ile hareket etmekteyiz. Hedefimiz doğrultusunda, bölümümüzdeki zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerimizin donanımlarını artırıcı nitelikte seçmeli derslere de yer vermekteyiz. Ayrıca bölümümüzün alanı ile ilişkili diğer alanlarda da eğitim vererek öğrencilerimizin bilgi alt yapısını güçlendirmekteyiz.

 

Reklamlar günümüzde gerek geleneksel ve gerekse alternatif medya mecralarında önemli bir yeri kaplamaktadır ve bu denli önemli bir alanda istihdam edilmesi gereken eleman ihtiyacı karşımıza çıkmaktadır. Bu amaçla üniversitemiz bünyesindeki Reklamcılık Bölümü’müzün açılmasına karar verilmiş; söz konusu istihdamın sağlanmasına ve sektörün daha ileriye taşınmasına yönelik donanımlı öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bölümümüz öğrencileri; yaratıcı reklamlar tasarlayabilecek ve bu tasarım sürecindeki gerekli bilgi birikimine sahip olabilecek, reklam metni, reklam görseli ve reklam filmi oluşturabilecek, reklamda iletişimi başarı ile uygulayabilecek donanımda yetişecektir. Öğrencilerimiz, teori ve pratiğin buluşması ile kendilerini reklamcılık alanlarında uzmanlaştıracaktır.

Programın Hedefi

Reklamcılık Bölümü, iletişim alanının yanı sıra sosyal bilimlerin çeşitli alanlarıyla da ortak çalışmalar yürüten ve pek çok disiplinden beslenen bir bölümdür. Gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte reklam tasarımı ve reklam iletişimi faaliyetlerinin herkes tarafından uygulanması bu alandaki niteliğin sorgulanmasına neden olmuştur. Pratik faaliyetlerin yürütülmesi üzere alandaki bilgi ve birikimde eksiklikler oluşmaktadır. Bölümümüz; akademi çatısı altında hem pratik hem de teorik dersler ile eğitim ve öğretimde bulunarak alanında uzman bireyleri reklam ve iletişim sektörlerine kazandıracaktır.

 

Teori ve pratiğin buluştuğu bir öğrenimin gerçekleştirildiği bölümümüzde halkla ilişkiler, grafik tasarım, sinema, iletişim bilimleri gibi çeşitli uzmanlık alanlarından da faydalanılmaktadır. Reklamcılık Bölümü, mevcut reklam ve iletişim sektörlerindeki gereksinimlere yanıt verecek nitelikte eleman yetiştirebilmek amacıyla kurulmuştur. Profesyonel akademisyen kadromuz, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine yönelik yanıt veren ders programı ile dört yıllık lisans eğitimini gerçekleştirmektedir. Bölümümüz, günümüz dünyasında önemli bir konuma sahip olan reklamın, reklamcılığın ne olduğunu, ne işe yaradığını, nasıl yapıldığını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Kariyer Olanakları

Reklamcılık Bölümü olarak mezunlarımız; kamu ve özel sektörlerde çalışma imkanına sahip olabilmektedirler.

 

Kariyerlerine akademide de devam edebilmektedirler.

 

Gazete, radyo, televizyon, dergi gibi geleneksel reklam mecralarındaki ya da internet, sosyal ağ gibi yeni medyanın bir getirisi olan mecralardaki reklam birimlerinde çalışabilmektedirler.

 

Reklam ajanslarındaki kreatif bölümlerde; kreatif bölüm sorumlusu, reklam yazarı, reklam tasarımcısı gibi iş pozisyonlarında yer alabilmektedirler.

 

İletişim alanındaki diğer iş birimlerde çalışma imkanları mevcuttur.

 

Çalışma Alanları

Reklamcılık Bölümü mezunları reklam, halkla ilişkiler, pazarlama, insan kaynakları ve siyasal iletişim uygulamaları gibi pek çok alanda ve sektörde istihdam edilebilmektedir. Bu bölümlere giren öğrencilerin kendi yetenekleri ve tercihleri yönünde reklam sektöründeki mesleklerini uzman olarak sürdürmelerini sağlamaktadır. Bölüm mezunlarımız medya kuruluşlarında ve reklam ajanslarında tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi meslek profili gereği freelance (serbest) çalışabilme imkânına da sahiptir. Mezunlar, lisansüstü eğitime devam etmeleri durumunda üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak da çalışabilmektedir.

 

Günümüzde reklamlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğinden reklam ile ilgili istihdam alanı da oldukça geniştir. Her marka veya kurum reklam verme yoluyla kendini paydaşlarına duyurmak istemektedir. Bu bağlamda da geniş bir sektör olarak reklam sektörü yeni yetişmiş elemana ihtiyaç duymaktadır. Reklamcılık Bölümü mezunları aşağıdaki yerlerde istihdam edilebilmektedir:

 

  1. Reklam Ajansları
  2. Kurumsal Firmaların Tanıtım Departmanları
  3. Matbaalar
  4. Medya Kuruluşları
  5. Özel Danışmanlık Şirketleri
  6. Devlet Basın Kuruluşları

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Reklamcılık Bölümü öğrencilerimiz İletişim Fakülteleri ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları bünyelerindeki aşağıdaki bölümlere yatay geçiş yapabilmektedirler:

 

  • İletişim Fakülteleri bünyesinde: "Reklam Tasarımı ve İletişim", "İletişim Tasarımı", “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık”, “Radyo Televizyon ve Sinema”, “Televizyon- Sinema”, “Gazetecilik”, “İletişim Bilimleri”, “Görsel İletişim Tasarımı” ve “Yeni Medya”.

 

  • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları bünyesinde: “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Radyo-Televizyon” ve “Reklamcılık”.

 

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Meslek yüksekokulları mezunları,  ilgili yönetmelikteki koşulları sağlamaları halinde dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilmektedir.