TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Ulusal ve uluslararası işgücü piyasalarında,  sahip olduğu akademik, sosyal ve mesleki yetenekleri vasıtasıyla rakipleri arasından sıyrılabilen bireyler yetiştirmek Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü’nün birincil amacıdır. Bu amaç doğrultusunda şekillendirilen programın Sürdürülebilir Stratejik Yönetim teması sayesinde uluslararası işletme ve ticaret alanında birikimli, hızlı ve doğru yöntemlerle problem çözebilen, etik değerlere ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, uluslararası girişimciler, yöneticiler ve uzmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Programın Hedefi

Dört yıllık lisans programı olan Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü,  kaliteli ve nitelikli eğitim sağlama misyonunu benimsemiştir. Ders müfredatı, öğrencilerin alanlarına yönelik bilgi ve yetenekler kazandırmak yanında, girişimcilik yönlerini ortaya çıkarmak, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak için uluslararası standartlarda eğitim ile tasarlanmıştır. Bölüm mezunlarının aldıkları uluslararası eğitim ile global dünyada başarı sağlayabilecek donanıma sahip birer dünya vatandaşı olmaları hedeflenmektedir.

Kariyer Olanakları

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü mezunları özel ve kamu kurumları olmak üzere ulusal ve uluslararası arenada kendilerine kariyer yapma olanağı bulabilirler. Oldukça geniş çalışma ağına sahip olan  Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü mezunları, öğrenim süreçleri boyunca edindikleri yüksek kazanımları ile orta ve üst düzey yönetici, icra direktörü, dış ticaret uzmanı, yatırım ve risk yöneticisi, finans uzmanı gibi unvanlarla görev alınabileceği gibi, bireysel işletmesini kurarak yatırımcı veya sermayedar gibi niteliklere de sahip olabilirler. Ayrıca akademik olarak da kariyer yapma olanağına sahiptirler.

 

Çalışma Alanları

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü mezunları özellikle diğer bölüm mezunlarından farklı olarak aldıkları uluslararası nitelikte eğitim dolayısıyla uluslararası ve çok uluslu işletmeler için aranılan bireyler olmaktadırlar.Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünde mezun bireyler çalıştıkları kurum içerisinde ekonomi, finans, muhasebe, insan kaynakları ve orta düzey yöneticilik yapabilmektedirler. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik mezunları çoğunlukla finans şirketleri, dış ticaret firmaları, çokuluslu şirketler, banka ve sigorta şirketleri, perakende sektörü, reklam ajansları, lojistik firmaları ve ithalat-ihracat şirketlerinde çalışmayı tercih etmektedirler.  

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

 

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Bölümümüze Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır.