TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi çatısı altında 2013-2014 eğitim-öğretim yılı içerisinde faaliyetlerine başlayan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, 4 yıllık kaliteli, farkındalık yaratan, yenilikçi ve profesyonel eğitim modeli ile iletişim alanında araştırma ve geliştirme yapan ve eğitim veren bir bölümdür. Programın amacı analiz edebilen, değerlendirebilen ve yorumlayabilen, çalışmalarında bilimsel araştırma yöntemlerini, istatistik yazılımları ve bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde uygulayabilen, girişimci ekip içinde çalışma ve sorumluluk alma davranışı gelişmiş, bilimsel bilgi ve bilimsel düşünme temelinde sorgulayıcı tutuma sahip, problem çözme ve zaman yönetimi, öz disiplin ve iletişim becerilerinde başarılı, evrensel değerler çerçevesinde, toplumsal olayları değerlendirme ve aktif katılımda bulunma davranışına sahip, kozmopolitan esnekliğine ve holistik düşünceye sahip, farkındalık bilinci edinmiş, kendine güvenli iletişimciler yetiştirmektir.

 

Kariyer Olanakları

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde dört yıllık eğitimini tamamlayan mezunlarımız, aldıkları teorik ve uygulamalı eğitim neticesinde radyo-televizyon yayıncılığı ve sinema yapımcılığı alanlarında gerek kamera önü gerekse kamera arkasında pek çok iş olanaklarına sahip olmaktadırlar. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü; karma bir bölüm olması itibariyle çeşitli iş olanaklarına sahip olan mezunlarımız kamu ve özel kuruluşların ilgili sektörlerinde yönetmen, yapımcı, kameraman, gazeteci, editör, sunucu, fotoğrafçı, senaryo, reklam ve metin yazarı, muhabir ve sesçi gibi pek çok unvanla çalışmaktadırlar. Bunların yanı sıra aldığı eğitimi akademik olarak devam ettirmek ve uluslararasılaşma yolunda adım atmak isteyen öğrencilerimiz, kariyerlerini bu doğrultuda planlayarak başarılı birer iletişim bilimci olarak hayatlarına devam edebilirler.

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

 

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ne Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır. Ayrıca İstanbul Gelişim Üniversitesi ön lisans öğrencileri DGS ile ücretli kontenjanını kazandıkları takdirde  yüzde 50 burslu okuma imkanına sahip olurlar.