TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Yazılım Mühendisliği; bilgi çağının vazgeçilmezi olan bilgisayar yazılım sistemleri ve uygulamaları konusunda teorik ve pratik eğitim ve öğretimin verildiği bir bölümdür. Temel matematik dersleri, bilgisayar yazılım sistemi analizleri, internet uygulamaları, mobil uygulamalar ve siber güvenlik gibi derslerin verildiği bölümde, kamu ve özel sektörde, sanayide Yazılım sistemleri tasarlayan, geliştiren ve bu sistemlerin pazarlamasını yapan firmalarda çalışabilecek mezunlar verilmektedir.
 
Bilgisayar Bilimi’nin alanına giren konuları kuramsal olarak analiz edebilen, değerlendirebilen ve yorumlayabilen, çalışmalarında bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilgi teknolojileri uygulamalarını kullanarak etkin bir şekilde uygulayabilen, Bilgisayar Bilimleri alanında edindiği teorik bilgiler doğrultusunda yeterli ve yetkin çalışmalar yürütebilen, yürüttüğü çalışmalarla kullanılabilir gerçek dünya problemlerine yönelik uygulamalar geliştirebilen öğrenciler yetiştirmektir.
 
Toplumumuza en az bir yabancı dilde fikirlerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, problem çözme, zaman yönetimi, kaynak yönetimi, çalışma disiplini ve iletişim becerilerinde başarılı, bireysel olarak çalışma gerçekleştirebilecek yeterlikte, aynı zamanda ekip içerisinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme davranışı gelişmiş bireyler kazandırmaktır.
 
Program Eğitim Hedefleri (PEH/PEO)
 
Yazılım Mühendisliği programının misyonuna göre, aşağıdaki program eğitim hedefleri mezunlarımızın mezun oldukları birkaç yıl içinde elde etmeleri beklenen kariyer ve mesleki başarılardır:
 
1. Problemleri tanımlamak, analiz etmek ve çözmek için disiplinli akıl yürütme, eleştirel düşünme ve uygulamalı becerileri uygular.
 
2. Teknik bilgi, fikir ve önerileri dile getirmek için sözlü ve yazılı olarak etkili bir şekilde iletişim kurar.
 
3. Mühendislik teknolojisi uygulamalarının profesyonel, etik ve sosyal sorumluluğunu göz önünde bulundurul
 
4. Etkin bir şekilde hareket edin, bağımsız olarak düşünün ve üyelik veya liderlik rolünde ekip ortamında işbirliği içinde çalışır.
 
5. Sürekli kendini geliştirme ve yaşam boyu öğrenme dahil olmak üzere profesyonel gelişime aktif olarak katılır.
 
Bilimsel dergi ve yayınları takip ederek bilimsel düşünme temelinde sorgulayıcı tutuma sahip, evrensel değerler çerçevesinde, toplumsal olayları anlayabilme ve değerlendirme ve katılımda bulunabilme davranışlarını ilke edinmiş, yaşamboyu öğrenme felsefesinin gereklerini benimsemiş, farkındalık düzeyi yüksek ve medeni cesaret sahibi mezunlar vermektir.
 

Kariyer Olanakları

Yazılım Mühendisliği mezunları için kariyer olanakları ve iş imkanları oldukça fazladır. Mezunlar ulusal ve uluslararası firmalarda çalışabilmektedir. Bilgisayar teknolojisini kullanan, üreten tüm firmalarda yazılım geliştirme, yazılım uygulaması ve mühendislik alanlarında uzman ve yöneticilik pozisyonlarında görev alabilmektedirler. Belli spesifik alanlarda uzmanlaşan ve bu alanda eğitimine devam edenler yeni teknolojiler geliştirmek konusunda da uzmanlık kazanmaktadır.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerine yatay geçiş yapılabilmektedir