TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

 

Uluslararasılaşma hedefine yönelik eğitimin verildiği Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün temel amacı, kuramsal bilgi ile uygulamayı entegre edebilen, sosyal sorumluluk bilincine sahip, evrensel etik değerlere saygılı ve bu etik değerler doğrultusunda yaratıcı organizasyonlar ortaya koyabilen, yeni medya kullanımına hakim ve günümüz teknolojisini mesleğine yansıtabilen profesyonel Halkla İlişkiler ve Reklam uzmanları yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Uluslararasılaşma hedefine yönelik eğitimin verildiği okulumuzda, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden mezun olan öğrencilerin;  kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarabilen, eleştirel, rasyonel, yaratıcı ve hızlı düşünen, analitik bir yaklaşıma ve araştırmacı kimliğe sahip, sosyal sorumluluk kampanyası ve reklam kampanyaları gibi çeşitli uygulamalar içerisinde profesyonel olarak yer alabilecek, sosyal sorumluk bilincine sahip, üretken ve  iş dünyasının taleplerine cevap verebilecek nitelikte yetiştirmesi hedeflenmektedir.

Kariyer Olanakları

Halkla İlişkiler ve Reklam mesleğinin doğası gereği, tüm kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç dahilinde olduğu düşünülürse, kariyer olanaklarının sektörel bazda ne kadar geniş olduğu yadsınamaz bir gerçektir.  Bu bağlamda içinde bulunduğumuz küresel dünyada mesleğin gereksinimi  gittikçe artmakta ve önemi günden güne ortaya çıkmaktadır.

 

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları aldıkları eğitimin ardından kamu ve özel kuruluşlarda halkla ilişkiler ve reklam uzmanı,  marka iletişimi ve marka yönetimi sorumlusu, kurumsal iletişim uzmanı, reklam tasarımcısı, reklam yazarı, medya planlama uzmanı gibi çeşitli unvanlarla kendilerine yer bulabilirler. Bu alanda akademik kariyer düşünen öğrencilerse yüksek öğrenimine devam ederek akademik kariyer yapabilirler.

 

Bölümün Geleceği

Küreselleşmenin etkisiyle birlikte mesleğin gereksimine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Uluslararasılaşma hedefine yönelik eğitimin verildiği bölümümüz mezunlarına kamu ve özel kuruluşların, kurumsal iletişim, reklam, basın ve halkla ilişkiler vb. birçok departmanında ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Kimler Seçmeli

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nü, sosyal sorumluluk bilincine sahip, evrensel etik değerlere saygılı ve bu etik değerler doğrultusunda yaratıcı organizasyonlar ortaya koyabilen, yeni medya kullanımına hakim, düşünen, analitik bir yaklaşıma ve araştırmacı kimliğe sahip, sosyal sorumluluk kampanyası ve reklam kampanyaları gibi çeşitli uygulamalar içerisinde profesyonel olarak yer alabilecek kişiler seçebilir.

 

Çalışma Alanları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları kamu ve özel sektör kuruluşlarına halkla ilişkiler ve tanıtım, reklam, kurumsal iletişim, dijital reklam, marka iletişim ve yönetim, basınla ilişkiler, medya planlaması uzmanları sektörün birçok alanında yer alabilmektedirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü,  ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümüne Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır. Ayrıca İstanbul Gelişim Üniversitesi ön lisans öğrencileri DGS ile ücretli kontenjanını kazandıkları takdirde  yüzde 50 burslu okuma imkanına sahip olurlar.