TR EN

TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY219 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ABDÜLNAİM TEMUR

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilerin Türkiye ekonomisinin temel özelliklerini ve güncel sorunlarını analiz ederek, Türkiye ekonomisinin zaman içerisindeki değişimi ile ilgili olarak temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Cumhuriyet Öncesi Dönem Türkiye Ekonomisi, Açık Ekonomi Koşullarında Yeniden Yapılanma, Korumacı ve Devletçi Sanayileşme, İkinci Dünya Savaşı Dönemi Türk İktisat Politikaları, Dünya Ekonomisi İle Eklemlenme Denemesi, Tıkanma ve Yeniden Uyum Dönemi, İçe Dönük, Dışa Bağımlı Genişleme Dönemi Bunalım Dönemi 1980 Sonrası Dışa Açılma Süreci, Uluslararası Finans Kapitali ve Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Kriz ve Türkiye Ekonomisi gibi konulardan oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Türk ekonomisinin yapısındaki gelişmeleri Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinden günümüze kadar açıklar
Türkiye ekonomisinde uygulanan iktisat politikalarının dönemsel değerlendirir
Genel ekonomik sorunlar ve Türkiye Ekonomisi'nin spesifik konularını tartışır
Türkiye’de ekonomik ve siyasi gelişimleri özetler

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Devrim ve Savaş Yılları: Cumhuriyet Öncesi Dönem Türkiye Ekonomisi (1908-1922) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
2 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Açık Ekonomi Koşullarında Yeniden Yapılanma (1923-1929) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
3 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Korumacı ve Devletçi Sanayileşme (1930-1939) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
4 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması İkinci Dünya Savaşı Dönemi Türk İktisat Politikaları (1940-1945) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
5 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Dünya Ekonomisi İle Eklemlenme Denemesi (1946-1953) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
6 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Tıkanma ve Yeniden Uyum Dönemi (1954-1961) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
7 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması İçe Dönük, Dışa Bağımlı Genişleme Dönemi (1962-1976) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Genel Değerlendirme Anlatma ve Tartışma Yöntemi
10 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Bunalım Dönemi (1977-1979) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
11 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması 1980 Sonrası Dışa Açılma Süreci (1980-1988) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
12 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması 1980 Sonrası Dışa Açılma Süreci (1980-1988) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
13 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Uluslararası Finans Kapitali ve Türkiye Ekonomisi (1989-2007) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
14 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Uluslararası Finans Kapitali ve Türkiye Ekonomisi (1989-2007) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
15 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Uluslararası Kriz ve Türkiye Ekonomisi (2008-2012) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Boratav, K. (2012). Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009. Ankara: İmge Yayınevi
Yentürk N. Ve Kepenek Y. (2005). Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Remzi Kitabevi
Kazgan, G. (2017). Tanzimattan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları
Çepni, E. (2003). The Economy of Turkey In Retrospect, Istanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Define basic concepts related with banking, insurance and finance.
3
2
Relates the theoretical and practical knowledge in the field to economics, business, law, statistics, accounting and marketing
4
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Relate banking and insurance applications to financial theories, mathematical and statistical methods.
3
2
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
4
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Explain the planning and implementation process in banking and insurance transactions.
4
2
Provide solutions for the problems encountered in banking and insurance transactions.
3
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Use theoretical and practical knowledge in the field of banking and insurance transactions.
3
2
By analyzing economic data accurately, manage savings and portfolio investments to minimize financial risks.
3
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
He/She works as a leader or a team member in a teamwork from the planning of the banking transactions to the implementation and performs the task assigned to them within the team.
3
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gain the basic knowledge necessary for the planning process of banking and insurance activities and human resources performance management.
3
2
Use the computer programs related with field in banking and insurance transactions.
1
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Cooperate to bring innovative ideas to the stakeholders in the sector using banking insurance-related databases, information and communication technologies.
4
2
Research on scientific, sectoral developments and innovations related to the field with lifelong learning as a principle.
5
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Analyze financial data related to his / her field.
3
2
Apply knowledge and skills related to his / her field by taking into account his legal, social and ethical responsibilities.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 3 4 12
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 3 30
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 5 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 3 9
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 51 0 148
Genel Toplam 148
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0