TR EN

SÜRDÜRÜLEBİLİR SİGORTA UYGULAMALARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY416 SÜRDÜRÜLEBİLİR SİGORTA UYGULAMALARI 8 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; sigortacılık alanı ile ilgili alınan temel bilgi ve becerilerin pekiştirilmesi ve uygulamayabilme bilgi/becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Risk türlerinin tanımlanması, Saf riskin sigorta güvencesi ile teminat altına alınması, Mal sigortaları branşları ve teminatları, Hayat sigortaları branşları ve teminatları, Sorumluluk sigortaları branşları ve teminatları, Hasar ödemeleri, Hasar ödemelerinden doğan uyuşmazlıklar, çözümleri ve örnek mahkeme kararları, Sigortacılık ile ilgili güncel yasal düzenlemeleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Muhatara, risk ve güvence kavramlarını tanımlar
Saf risk ve sigorta teminatı arasındaki ilişkinin farkını açıklar
Sigorta maliyeti, tazminat getirilerini ve risk faktörlerini hesaplar
Sigortacılık ve risk yönetimi temel kavramlarını örnek sigorta poliçeleri üzerinden analiz eder

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Risk türlerinin tanımlanması Anlatma ve Tartışma Yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Saf riskin sigorta güvencesi ile teminat altına alınması Anlatma ve Tartışma Yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Mal sigortaları branşları ve teminatları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hayat sigortaları branşları ve teminatları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sorumluluk sigortaları branşları ve teminatları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hasar ödemeleri-1 Anlatma ve Tartışma Yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hasar ödemeleri-2 Anlatma ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hasar ödemeleri-3 Anlatma ve Tartışma Yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hasar ödemelerinden doğan uyuşmazlıklar Anlatma ve Tartışma Yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hasar ödemelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü Anlatma ve Tartışma Yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hasar ödemelerinden doğan uyuşmazlıklarından örnek mahkeme kararları-1 Anlatma ve Tartışma Yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hasar ödemelerinden doğan uyuşmazlıklarından örnek mahkeme kararları-2 Anlatma ve Tartışma Yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sigortacılık ile ilgili güncel yasal düzenlemeler-1 Anlatma ve Tartışma Yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sigortacılık ile ilgili güncel yasal düzenlemeler-2 Anlatma ve Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kırkbeşoğlu, E. (2014), Risk Yönetimi ve Sigortacılık, Ankara: Gazi Kitabevi
Yaslıdağ, B. (2012), Sigortacılık, Ankara: Seçkin Yayıncılık
Kaya, F. (2018), Sigortacılık, İstanbul: Beta Yayınları
Çipil, M. (2013), Risk Yönetimi ve Sigortacılık, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
Rejda, E. G., McNamara, M., Principles of Risk Management and Insurance, London:Pearson Education Limited

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Define basic concepts related with banking, insurance and finance.
5
2
Relates the theoretical and practical knowledge in the field to economics, business, law, statistics, accounting and marketing
5
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Relate banking and insurance applications to financial theories, mathematical and statistical methods.
4
2
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
4
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Explain the planning and implementation process in banking and insurance transactions.
4
2
Provide solutions for the problems encountered in banking and insurance transactions.
5
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Use theoretical and practical knowledge in the field of banking and insurance transactions.
5
2
By analyzing economic data accurately, manage savings and portfolio investments to minimize financial risks.
4
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
He/She works as a leader or a team member in a teamwork from the planning of the banking transactions to the implementation and performs the task assigned to them within the team.
4
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gain the basic knowledge necessary for the planning process of banking and insurance activities and human resources performance management.
5
2
Use the computer programs related with field in banking and insurance transactions.
4
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Cooperate to bring innovative ideas to the stakeholders in the sector using banking insurance-related databases, information and communication technologies.
4
2
Research on scientific, sectoral developments and innovations related to the field with lifelong learning as a principle.
5
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Analyze financial data related to his / her field.
4
2
Apply knowledge and skills related to his / her field by taking into account his legal, social and ethical responsibilities.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 5 3 15
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 3 30
Ödev 6 4 24
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 3 21
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 6 24
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 62 0 200
Genel Toplam 200
Toplam İş Yükü / 25.5 7,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0