TR EN

MEDYA VE MULTİMEDYA TASARIMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY422 MEDYA VE MULTİMEDYA TASARIMI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı kapsamında günümüzde hızla değişen ve gelişen çoklu ortam teknolojileri aracılığıyla, grafik tasarım interaktif alanlarındaki gereksinimlere yönelik, dijital ortamın araç-gereç ve programlarını doğru ve işlevsel kullanabilen, çağın gelişen teknolojisine ayak uydurabilen, estetik ve sosyal duyarlılıkla tasarım çözümleri sunabilecek tasarımcı-sanatçı adayları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğini hareketli grafikler, hareketli bilgilendirme grafikleri (infografik), kiosk tasarımları, jenerik animasyonları, TV spotları, müzik video klipleri, web introları, reklam filmleri, deneysel videolar, bilgisayar oyunu tasarımları oluşturur.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çoklu medyaya ait kavramları tarif ederek çoklu medya teknolojilerini karşılaştırır.
Çoklu medya teknolojilerini kullanarak sektörün ihtiyaçlarına uygun uygulamalar gerçekleştirir.
Farklı medya içeriklerinin ne tür uygulamalara imkan tanıdığını ayırt ederek, yeni medyaya özel özgün içerikler yaratır.
Medya kuruluşlarına yönelik multi medya uygulamalarının hedef kitle beklentisini karşılama oranını değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Multimedyanın tanımı, tarihçesi ve örneklerine ilişkin giriş dersi. Sunum, anlatım, uygulama.
2 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Dünyadan ve ülkemizden multimedia örneklerinin incelenmesi. Sunum, anlatım, uygulama.
3 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Verilecek konuya yönelik metin çalışması. Sunum, anlatım, uygulama.
4 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Seçilen metnin Storyboard (akış şeması) haline dönüştürülmesi. Sunum, anlatım, uygulama.
5 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Projenin süre, akış ve hikaye gelişimi konularında planlama çalışmaları. Sunum, anlatım, uygulama.
6 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Projenin dijital ortama aktarılması ve uygulama süreci. Sunum, anlatım, uygulama.
7 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Uygulama çalışmalarının vize onayı haftası. Sunum, anlatım, uygulama.
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Storyboardlarla oluşturulan sahnelerin bilgisayar ortamına aktarılması. Sunum, anlatım, uygulama.
10 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Final Projesine yönelik konu seçimi, metin, storyboard çalışması. Sunum, anlatım, uygulama.
11 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Dijital ortamda ses, müzik, özel efekt kullanımı. Sunum, anlatım, uygulama.
12 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Görüntü-ses birlikteliği, senkronizasyon, akış düzenlemesi. Sunum, anlatım, uygulama.
13 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Uygulama çalışması. Sunum, anlatım, uygulama.
14 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Final projesi uygulama çalışmalarının sınıf içerisinde sunumu ve toplu değerlendirilmesi. Sunum, anlatım, uygulama.
15 Kitap okuma, uygulamalı pratik. Final projesi uygulama çalışmalarının sınıf içerisinde sunumu ve toplu değerlendirilmesi. Sunum, anlatım, uygulama.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Heller, S. ve Womack, D. (2007). Becoming a Digital Designer: A Guide to Careers in Web, Video, Broadcast, Game and Animation Design. Wiley Press. (USA).
Armstrong, H. ,Uslu, M. E. (Çev.) (2012). Grafik Tasarım Kuramı, Espas Kuram Sanat Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 6 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0