TR EN

Kariyer ve Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları

Mezunlarımız kamu ve özel kesimdeki, reel ve finansal sektörlerde yer alan kuruluşlarda yönetim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, üretim, muhasebe, finansman gibi alanlarda orta ve üst kademe yöneticilik ve uzmanlık pozisyonlarında çalışabileceği gibi kendi işletmelerini kurarak girişimci niteliğini de kazanabilirler.

Çalışma Olanakları

Mezunlarimiz, özel ve kamu sektöründe uzman ve yönetici olarak, işletmeciliğin ilgi duyduklari finansman, muhasebe, satiş, pazarlama, insan kaynaklari vb. alanlarında çalişabilecekleri gibi, kendi işlerini kurabilecek bir donanima da sahip olacaklardır. Ayrıca doktora programlarına devam ederek, akademisyen olabileceklerdir.

Yatay Geçiş

Dikey Geçiş