TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T %
TEZ-I 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 72 83,72
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 5 5 5 2 5 2 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 68 79,07
DÖNEM PROJESİ 5 5 5 2 5 2 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 68 79,07
TEZ-II 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 72 83,72
BİLİM FELSEFESİ VE METODOLOJİ 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 71 82,56
TOPLAM 24 24 25 17 25 17 24 24 16 21 24 20 20 21 25 24 351 408,14
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T %
FİNANS MUHASEBESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YÖNETİM EKONOMİSİ VE UYGULAMALARI 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 71 59,17
İLERİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLOBAL PAZARLAMA YÖNETİMİ 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 4 1 2 4 1 2 29 24,17
YÖNETİM MUHASEBESİ SİSTEMLERİ 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 71 59,17
MUHASEBE DENETİMİ VE MALİ ANALİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LİDERLİK VE MOTİVASYON 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 72 60
KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 4 1 2 4 1 2 29 24,17
SERMAYE PİYASALARI, FİNANSAL TÜREVLER VE İŞLETME FİNANSMANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE METODOLOJİSİ 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 75 62,5
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 3 72 60
PAZARLAMA YÖNETİMİNDE GELİŞMELER 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 53 44,17
ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK VE YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 71 59,17
FİNANSAL YÖNETİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE ÖRGÜT GELİŞTİRME 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 71 59,17
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 73 60,83
GİRİŞİMCİLİĞİN TEMEL KURAMLARI 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 3 71 59,17
İLERİ MALİ TABLOLAR ANALİZİ 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 3 3 2 4 5 66 55
STRATEJİK YÖNETİM 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 71 59,17
TOPLAM 60 53 50 58 60 54 55 54 56 61 65 48 57 59 61 44 895 745,83