TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T %
DÖNEM PROJESİ 5 5 5 2 5 2 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 68 850
BİLİM FELSEFESİ VE METODOLOJİ 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 71 887,5
TOPLAM 9 9 10 7 10 7 9 9 7 9 9 8 8 9 10 9 139 1737,5
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T %
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YÖNETİM EKONOMİSİ VE UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLOBAL PAZARLAMA YÖNETİMİ 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 26 33,33
YÖNETİM MUHASEBESİ SİSTEMLERİ 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 71 91,03
MUHASEBE DENETİMİ VE MALİ ANALİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LİDERLİK VE MOTİVASYON 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 71 91,03
KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE PİYASALARI, FİNANSAL TÜREVLER VE İŞLETME FİNANSMANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAZARLAMA YÖNETİMİNDE GELİŞMELER 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 53 67,95
FİNANSAL YÖNETİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GİRİŞİMCİLİĞİN TEMEL KURAMLARI 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 3 71 91,03
TOPLAM 19 16 17 19 17 18 18 18 18 19 21 16 19 21 21 15 292 374,36