TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T %
TEZ-I 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 72 83,72
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 5 5 5 2 5 2 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 68 79,07
DÖNEM PROJESİ 5 5 5 2 5 2 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 68 79,07
TEZ-II 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 72 83,72
BİLİM FELSEFESİ VE METODOLOJİ 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 71 82,56
TOPLAM 24 24 25 17 25 17 24 24 16 21 24 20 20 21 25 24 351 408,14
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T %
LİDERLİK VE MOTİVASYON 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3 70 233,33
GİRİŞİMCİLİĞİN TEMEL KURAMLARI 3 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 4 5 4 59 196,67
YENİ YÖNETİM UYGULAMALARI VE KALİTE 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 53 176,67
SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 53 176,67
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 53 176,67
TOPLAM 16 17 17 18 16 19 19 17 16 17 17 17 18 20 25 19 288 960