TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  bünyesinde yer alan Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktora Programı katılımcılara Hareket ve Antrenman Bilimleri alanındaki son gelişmeleri ve yenilikleri kapsayan bilgileri aktarmak; Hareket ve Antrenman Bilimleri fonksiyonlarını ele alarak, bu alanda adaylara sorunları belirleme ve çözme yeteneğini kazandırmak ve bir bütün olarak işletmelerin içinde bulunduğu koşullara göre katılımcıların gelişen farklı ve yenilikçi bakış açılarıyla antrenörlük eğitimine özgü stratejileri üretmelerine olanak vermektir.

 

Programın Hedefi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  bünyesinde yer alan Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktora Programı öğrenciye bağımsız araştırma yapma; bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmayı hedefler. Hareket ve antrenman bilimleri alanındaki, hareket bilgisi ve analizi konusunda bilimsel araştırmalar yapabilen, bilimsel araştırmalar sonunda ortaya çıkan yeni bilgileri yorumlayıp uygulayabilen bilim insanlarını topluma kazandırmayı hedefler.

 

Kariyer Olanakları

Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktora Programı’nı başarıyla tamamlayan mezunlarımız, Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktora derecesine sahip olmaktadırlar. Çalışma hayatına başlamak isteyen mezunlarımız Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde, federasyonlarda vb. spor ile alakalı birimlerde görev alabilir. Profesyonel ve amatör spor kulüplerinde antrenör ve spor uzmanı olarak çalışabilirler. Üniversitelerde spor eğitmeni olarak çalışabilecekleri gibi spor yapmanın gittikçe yaygınlaştığı günümüze bireysel antrenörlük hizmeti de verebilirler.

 

Çalışma Alanları

Resmi ve özel kurumlarda gençlik ve spor uzmanı, resmî ve özel kurumların spor kulüplerinde antrenörlük, Kendi yada kurumlarda Spor işletmeciliği yoneticiligi, fitness welness salonlarında eğitmenlik, yaşam kalitesi artırma koçluğu, öğretmenlik sertifikası alma koşuluyla Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği, akademik olarak üniversitelerde görev alma.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilen  "İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisans Üstü Programlara Yatay Geçiş Yolu ile Öğrenci Kabulü Uygulama Esasları" kapsamında yatay geçiş imkanı sunulmaktadır.