TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  bünyesinde yer alan Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktora Programı katılımcılara Hareket ve Antrenman Bilimleri alanındaki son gelişmeleri ve yenilikleri kapsayan bilgileri aktarmak; Hareket ve Antrenman Bilimleri fonksiyonlarını ele alarak, bu alanda adaylara sorunları belirleme ve çözme yeteneğini kazandırmak ve bir bütün olarak işletmelerin içinde bulunduğu koşullara göre katılımcıların gelişen farklı ve yenilikçi bakış açılarıyla antrenörlük eğitimine özgü stratejileri üretmelerine olanak vermektir.

 

Programın Hedefi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  bünyesinde yer alan Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktora Programı öğrenciye bağımsız araştırma yapma; bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmayı hedefler. Hareket ve antrenman bilimleri alanındaki, hareket bilgisi ve analizi konusunda bilimsel araştırmalar yapabilen, bilimsel araştırmalar sonunda ortaya çıkan yeni bilgileri yorumlayıp uygulayabilen bilim insanlarını topluma kazandırmayı hedefler.