TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

1. Psikoloji Bilimi’ nin alanına giren konuları Psikoloji Kuramları çerçevesinde ele alıp değerlendirebilen, analiz edebilen ve yorumlayabilen, 2. Çalışmalarında, bilimsel araştırma yöntemlerini, istatistiksel yazılımları ve ilintili bilgi teknolojilerini doğru ve etkin bir biçimde uygulayabilen, 3. Uygulamalı Psikoloji alanında kullanılan test ve teknikler konusunda etik değerlere bağlı kalmak koşuluyla, yeterlilik ve yetkinlik çalışmalarında bulunabilen, 4. En az bir yabancı dilde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, 5. Problem çözme, zaman yönetimi, öz-disiplin ve iletişim becerilerinde başarılı, 6. Bağımsız veya ekip içinde çalışma ve sorumluluk alma davranışı gelişmiş, 7. Bilimsel bilgi ve bilimsel düşünme temelinde sorgulayıcı tutuma sahip, 8. Evrensel değerler çerçevesinde; toplumsal olayları değerlendirme ve aktif katılımda bulunabilme davranışını temel ilke edinmiş, 9. Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimsemiş, 10. Farkındalık bilinci edinmiş ve medeni cesareti gelişmiş mezunlar vermektir.

Programın Hedefi

Bilimsel yöntemi, etik ilkeler, insan hakları, nesnellik, toplumsal ve kültürel duyarlılık gibi değerlerle bütünleştiren bir eğitim anlayışıyla, Psikoloji biliminin ve meslek alanının gelişimine katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmek.

Kariyer Olanakları

Psikoloji Yüksek Lisans mezunları, uzmanlık derecelerine göre hastanelerin çeşitli kliniklerinde, ruh sağlığı kuruluşlarında, rehabilitasyon ve aile danışmanlığı merkezlerinde, sanayi ve diğer işletmelerde, mahkemelerde, ıslahevleri ve tutukevlerinde, reklam ajanslarında, radyo, televizyon gibi kitle iletişimine yönelik kurumlarda, ÖSYM gibi ölçmeye yönelik araç gereç geliştirilen merkezlerde, askeri kurum ve kuruluşlarda, huzurevlerinde, sürücü değerlendirme merkezleri ve pek çok başka kurumda meslek elemanı, yönetici, danışman ve bilirkişi olarak; yüksek okullarda ve üniversitelerde psikoloji disiplinini öğreten eğitimciler / akademisyenler olarak çalışabilirler. Mezunlar, birçok kamu ve özel sektöre ait kurumlar bünyesinde yer alan araştırma geliştirme, değerlendirme, analiz, raporlama, teftiş gibi pozisyonlarda etkili rol alabilmektedir.

Çalışma Alanları

Psikoloji Yüksek Lisans mezunlari, uzmanlik derecelerine göre hastanelerin çeşitli kliniklerinde, ruh sağliği kuruluşlarinda, rehabilitasyon ve aile danişmanliği merkezlerinde, sanayi ve diğer işletmelerde, mahkemelerde, islahevleri ve tutukevlerinde, reklam ajanslarinda, radyo, televizyon gibi kitle iletişimine yönelik kurumlarda, ÖSYM gibi ölçmeye yönelik araç gereç geliştirilen merkezlerde, askeri kurum ve kuruluşlarda, huzurevlerinde, sürücü değerlendirme merkezleri ve pek çok başka kurumda meslek elemani, yönetici, danişman ve bilirkişi olarak; yüksek okullarda ve üniversitelerde psikoloji disiplinini öğreten eğitimciler / akademisyenler olarak çalişabilirler. Mezunlar, birçok kamu ve özel sektöre ait kurumlar bünyesinde yer alan araştirma geliştirme, değerlendirme, analiz, raporlama, teftiş gibi pozisyonlarda etkili rol alabilmektedir.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

YOK

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

YOK