TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T %
TEZ-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM PROJESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ VE METODOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T %
GRUP PSİKOTERAPİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSİKOTERAPÖTİK GÖRÜŞME TEKNİKLERİ VE SEMİYOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVRANIŞIN NÖROBİYOLOJİK KÖKENLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSİKOLOJİK BAĞIMLILIK VE TERAPİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSİKOTERAPİ KURAMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAKA İNCELEMELERİ 4 4 5 4 5 3 5 5 4 3 4 5 4 5 60 66,67
ÇAĞDAŞ PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSİKOLOJİDE İSTATİSTİK UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVRANIŞIN BİYOKİMYASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GÖRÜŞME TEKNİKLERİ 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 63,33
PSİKOLOJİDE ÖLÇME ARAÇLARI GELİŞTİRME VE UYGULAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GÜNCEL PSİKOLOJİK SORUNLARA YAKLAŞIMLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KİŞİLİK KURAMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 9 8 9 8 9 7 9 9 8 7 8 9 8 9 117 130