TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Spor bilimcilerini, sporda psiko-sosyal çalışma alanında ileri bilgi ve beceri ile donatılmış, kanıta dayalı sporda psiko-sosyal çalışma içeriklerini farklı kurum, kuruluş, grup ve hatta bireye özgü olacak şekilde düzenleme yetisine sahip, araştırma ve bilimsel çalışmalara açık bireyler olarak yetiştirmektir. Aynı zamanda öğrencilerin bilgiye ulaşma, bilgiyi sunma, paylaşma, üzerinde tartışma yapma becerileri geliştirilecek; yeniliklere açık olma, araştırma yapma alışkanlığı kazandırılacaktır.

Programın Hedefi

Uluslararası standartlarda eğitimin sunulduğu yenilikçi bir program olan Sporda Psikososyal Alanlar Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğretimde araştırma odaklı bir yaklaşım kullanarak değişen ve gelişen spor endüstrisi içerisinde yer alabilecek, bu disiplinde kapsamlı bir teorik, kavramsal ve araştırmaya dayalı olarak elde ettiği bilgileri spor ve egzersiz aktivitelerinde psikososyal uygulama tekniklerini uygulayabilecek uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları

Sporda Psikososyal Alanlar Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı başarıyla tamamlayan mezunlarımız, Sporda Psikososyal Alanlar Yüksek Lisans derecesine sahip olmaktadırlar. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız gerekli şartları yerine getirdiklerinde doktora programlarına devam edebilmektedir. Sporda Psikososyal Alanlar programı mezunlarımız üniversitelerde akademisyen olarak, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde, federasyonlarda ve spor kulüplerinde Egzersiz ve Spor Psikoloğu olarak görev alabilmektedirler.

Çalışma Alanları

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilen "İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Yolu ile Öğrenci Kabulü Uygulama Esasları" kapsamında yatay geçiş imkanı sunulmaktadır.