TR EN

Kariyer ve Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları

Sporda Psikososyal Alanlar Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı başarıyla
tamamlayan mezunlarımız, Sporda Psikososyal Alanlar Yüksek Lisans
derecesine sahip olmaktadırlar. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız
gerekli şartları yerine getirdiklerinde doktora programlarına devam
edebilmektedir. Sporda Psikososyal Alanlar programı mezunlarımız
üniversitelerde akademisyen olarak, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı
Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde, federasyonlarda ve spor kulüplerinde
Egzersiz ve Spor Psikoloğu olarak görev alabilmektedirler.

Çalışma Olanakları

Yatay Geçiş

Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun
olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü tarafından
ilan edilen "İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş
Yolu ile Öğrenci Kabulü Uygulama Esasları" kapsamında yatay geçiş imkanı
sunulmaktadır.

Dikey Geçiş